En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , el RESPONSABLE LEGAL dE lA WEB li informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través dels formularis de registre, quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint per tant el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes, no sent cedits ni compartits amb empreses ni entitats alienes a responsable legal de la web polivalent.es.

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

– E-mail: administracio@polivalent.com
– Comunicació escrita a responsable legal de l’fitxer Polivalent global solutions S.L: Carrer Santander, 42-48 local 18, 08020 Barcelona (Espanya)

Nota legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable legal de la web: Polivalent global solutions S.L.
Domicili de Contacte: Carrer Santander, 42-48 local 18, 08020 Barcelona (Espanya)
E-mail de Contacte: administracio@polivalent.com
Tlf. de Contacte: (+34) 93 246 90 71
Dades Fiscals: N.I.F. B-62680921